เว็บไซต์ในเครือ   :           

ประชุม Coaching Team

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ KU CASINO

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง