เว็บไซต์ในเครือ   :           

ประชุมทีมบริหารองค์กรประจำสัปดาห์

#cme2 #สพปเชียงใหม่2

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กรประจำสัปดาห์ แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประชุมหารือ แจ้งข่าวสารทางราชการ ติดตามงาน รับทราบปัญหา หาแนวทางการแก้ไข และวางแผนการปฏิบัติราชการในสัปดาห์ต่อไป ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ GCLUB

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง