เว็บไซต์ในเครือ   :           

PLC การปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

#cme2 #สพปเชียงใหม่2 #กลุ่มอำนวยการ

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.0-16.30 น. นางภัญภัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุมข้าราชการในกลุ่มอำนวยการ เพื่อวิเคราะห์การทำงานด้วยรูปแบบ PLC เพื่อให้ทราบถึงปัญหา แนวทางการการแก้ไข และกลั่นกรองเพื่อนำเสนอต่อทีมบริหารองค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง