เว็บไซต์ในเครือ   :           

ประชุมคณะอนุกรรมมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

#cme2 #สพปเชียงใหม่2 #กลุ่มอำนวยการ

 

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคชสาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน รับผิดชอบโดยงานสวัสดิการ กลุ่มอำนวยการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง