เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

#cme2 #สพปเชียงใหม่2

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา โดยดร.ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ  นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวรายงาน  ได้รับเกียรติจากดร. ถวิล ศิลาเดชผู้ ทรงคุณวุฒิการตรวจการกรองผลงานทางวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เนื้อหาการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ความรู้ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการขอรับการประเมินวิทยฐานะ” โดย นางนางปารมี กนะกาศัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การบรรยายในหัวข้อ “ความรู้ ทักษะ การบริหารสถานศึกษา และเป็นนักบริหารมืออาชีพ ทักษะการบริหารงานทั่วๆไป” และหัวข้อ “การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบกคศ. 3/2”  หัวข้อ “การจัดผลงานทางวิชาการ(ด้านที่ 3)” “การแบ่งกลุ่มการทำใบงานและเสนอโครงร่างงานทางวิชาการ” โดย ดร. ถวิล ศิลาเดช

รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง