เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิติพันธ์ นิลพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล พร้อมด้วย ครูกฤตภัทร อรุนดี และเจ้าหน้าที่ICT  TALENT CONNEXT ED ได้ร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน “โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC“  ต่อคณะผู้บริหารและ PMO ในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ VROOM

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง