เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านพระนอนร่วมกับสโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพ้นท์ผนังห้องน้ำโรงเรียนบ้านพระนอน โดยมีนายกสโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่ และนายณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มี ครูช้าง ครูสอนศิลปะ ที่สมาร์ท อาร์ต มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำวิธีการทำงานศิลปะในครั้งนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง