เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

#cme2 #สพปเชียงใหม่2

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ และ Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ ร่วมจัดนิทรรศการ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำคณะผู้มีเกียรติ ประกอบด้วยอดีตผู้บริหารการศึกษา, ผู้อำนวยการ-ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 15 , รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม เยี่ยมชมศูนย์สารสนทศดิจิทัล Digital Information Center (DIC) (การเก็บข้อมูลสารสนเทศในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ของ สพป.เชียงใหม่ เขต2) ชมนิทรรศการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 โรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านริมใต้ 2. โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 3. โรงเรียนบ้านป่าลาน 4. โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 5. โรงเรียนพร้าวบูรพา และ Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านหนองไคร้ (การสอนภาษาจีน) 2. โรงเรียนบ้านแม่โต๋ (การสอนภาษาญี่ปุ่น) 3. โรงเรียนเจดีย์แม่ครัว (วิทยาการคำนวณ) 4. โรงเรียนบ้านสะลวงนอก (นวัตกรรมนำเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้) 5. โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ) 6. โรงเรียนป่าแป๋วิทยา (หลักสูตรส่งเสริมอาชีพ) 7. โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC)

โดยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้เดินชมนิทรรศการได้พูดคุยสอบถามผู้บริหารโณงเรียน ครู และนักเรียนที่มาร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งชื่นชมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ และให้กำลังใจในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
268
เมื่อวานนี้
615
เดือนนี้
7,773
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
48,213
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง