เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน  ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่  1 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านพระนอน โดยได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดชองเชชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยการเว้นระยะหายการน่ัง ใส่หน้ากากอนามัย มีแจลแอลกอฮอล์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใน 2 วัน วันละ 2 ช่วงเวลา เพื่อลดการแออัด ดังนี้
- วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 
ภาคเช้า เวลา 9.00 น. ระดับชั้นอนุบาล 2 - อนุบาล 3
ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
ภาคเช้า เวลา 9.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
233
เมื่อวานนี้
508
เดือนนี้
6,280
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
75,795
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง