เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตั้งเป้าการประเมิน ITA Online 64 ระดับ “AA”

#cme2 #สพปเชียงใหม่2 #ฉัดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ITA2021

 

กลุ่มอำนวยการจัดการประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Intergrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อทีมบริหารองค์กร โดยดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน เพื่อให้การประเมินITA Online ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีผลการประเมินตามเป้าหมาย จึงจัดประชุมสร้างความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียดการประเมิน, เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมรับการประเมิน, วิเคราะห์คะแนนการประเมินของปี 2563, กำหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ    รายตัวชี้วัด, และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยวางเป้าหมายไว้ต้องได้คะแนนประเมินระดับ AA ร้อยละ 95.00 ขึ้นไป  รับผิดชอบโดยนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
219
เมื่อวานนี้
508
เดือนนี้
6,280
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
75,795
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง