เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานมอบบ้านน้ำใจให้แก่ ด.ช.พิทักษ์  เลายะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีพิธี ณ บ้านเลขที่ 111 บ้านห้วยเต่ารู ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง นอกจากบ้านแล้วยังมีผู้ใจบุญมอบข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงทุนการศึกษาให้อีกด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง