เว็บไซต์ในเครือ   :           

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เด็กหญิงจันทร์สุดา มอแฮ นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2564 เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานและเข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบ Zoom  ณ ห้องประชุมคชสาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง