เว็บไซต์ในเครือ   :           

ประชุมจัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณ 2564

และสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้งบประมาณ

#cme2 #สพปเชียงใหม่2

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกกลุ่ม เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมกันนี้ ประธานยังเน้นย้ำให้ใช้งบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่ามากที่สุด และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่มนำเรื่องแผนการใช้งบประมาณของสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ไปสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกคนด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง