เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดประชุม
การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รณรงค์ป้องกันสารเสพติด (เหล้า/บุหรี่) และค่ายทักษะชีวิต ให้แก่ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ ตัวแทนผู้บริหาร และครู
โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง