เว็บไซต์ในเครือ   :           

สโมสรโรตารี่มอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

พร้อมมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 2

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดจากสโมสรโรตารี่สากล สโมสรโรตารี่ล้านนาเชียงใหม่ที่มอบให้แก่โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และกล่าวขอบคุณคณะโรตารี่ที่ให้ความอนุเคราะห์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้านสาธารณูปโภคให้แก่นักเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดและลดค่าครองชีพแก่ผู้ปกครอง       อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

 

คณะสโมสรโรตารี่ที่มาในครั้งนี้ นำโดย นายสมชาย เกิดเดโช ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารี่สากล, คุณจุไร ชำนาญ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3360 โรตารี่สากล, นายกิตติพงษ์ วานิชขจร นายกสโมสรโรตารี่ล้านนาเชียงใหม่ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพ อนามัยของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีน้ำดื่มสะอาดที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ส่งเสริม ให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ อีกทั้งลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการซื้อน้ำดื่มให้กับนักเรียน จึงมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ไว้เป็นสมบัติของทางราชการต่อไป

 

พร้อมกันนี้นางมะลิ พงศ์พันธ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง นำคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำท้องถิ่น ประกอบด้วย นายสมบัติ ปัญญาธิ กำนันตำบลเหมืองแก้ว, นายไกร บุญมาเรือน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว, นายถนอม ไชยขาว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว, คณะครู,นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง