เว็บไซต์ในเครือ   :           

พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

#cme2 #สพปเชียงใหม่2 #ITAOnline2021

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ต่อบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ผู้นำสูงสุดในองค์กร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต และมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

กิจกรรมที่ 1 การยกระดับการทำงานของบุคลากรในสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

กิจกรรมย่อยที่ 1.2.2 พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง