เว็บไซต์ในเครือ   :           

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

#cme2 #สพปเชียงใหม่2 #ITAOnline2021

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมที่ 1 การยกระดับการทำงานของบุคลากรใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่บุคลากรภายในสพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง