เว็บไซต์ในเครือ   :           

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ตามผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563

#cme2 #สพปเชียงใหม่2 #ITAOnline2021

 

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ตามผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสริมสร้างวัฒนะธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส และเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสพป.เชียงใหม่ เขต 2 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง