เว็บไซต์ในเครือ   :           

  บ้านเด็กชายอ่อนเค่อ ลุงสวย นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแม่ริม ถูกไฟไหม้ เชิญผู้มีจิตศัทธาบริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กชายอ่อนเค่อ ลุงสวย ได้ที่สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงให่เขต 2 และที่โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแม่ริม   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง