เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม.2 จัดประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมประเมิน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 15 คน โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประเมินครั้งนี้ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการประเมิน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความโปร่งใส ดำเนินการโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง