เว็บไซต์ในเครือ   :           

ประชุมขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอำเภอแม่แตง

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอำเภอแม่แตง ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งกำชับให้สถานศึกษาดูแลครูและนักเรียนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และดำเนินการตามมารตการป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้รายงานทาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ทันที 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง