เว็บไซต์ในเครือ   :           

ชื่นชมนักเรียน ร.ร.แม่แสะ ที่มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
จากกรณีที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวปัญหาการเรียนออนไลน์ในฤดูฝนของเด็กบ้านแม่จอก อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19) ที่ต้องเดินทางยากลำบากขึ้นดอยไปหาจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์เรียนออนไลน์ในเพิงกลางไร่สวน ห่างจากหมู่บ้านกว่า 1 กิโลเมตร เนื่องจากในหมู่บ้านแม่จอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญาณอินเตอร์เน็ตเลย นั้น
ในส่วนของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดย นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2) ได้ประสานข้อมูลจาก น.ส.อำไพ ไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แสะ ได้ข้อเท็จจริงว่า ภาพของเด็กในคลิปข่าวดังกล่าว มีนักเรียนชั้น ป.4 ของโรงเรียนบ้านแม่แสะจริง คือ เด็กหญิงจันจิรา ไพขะยอ ในวันที่เป็นข่าวดังกล่าวได้ติดตามผู้ปกครองไปทำไร่บนดอย แล้วผู้ปกครองได้ทำเพิงกันแดดกันฝน นั่งเรียนออนไลน์รวมกับเด็กโตเป็นพี่ๆ นักเรียนมัธยมไปด้วย เพราะตรงจุดนั้นมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แสะได้แจ้งว่า นักเรียนคนดังกล่าวทางครูประจำชั้นได้ให้เรียนแบบ on hand คือรับบทเรียนไปเรียนที่บ้าน แล้วครูประจำชั้นเดินทางไปเยี่ยมเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสนอ เนื่องจากทราบปัญหาอยู่แล้วว่าในหมู่บ้านนี้ พบปัญหาเรื่องสัญาณอิเตอร์เน็ต จึงไม่ได้จัดให้นักเรียนดังกล่าวเรียนทาง online และได้ทราบจากครูประจำชั้นว่า เด็กหญิงจันจิรา ไพขะยอ เป็นนักเรียนที่มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบช่วยเหลืองานของผู้ปกครองและใส่ใจการเรียนอยู่แล้วอย่างสม่ำเสมอ
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยังได้ชื่นชมเด็กหญิงจันจิรา ไพขะยอ ที่มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ รวมทั้งยังได้ชื่นชมผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกคนของโรงเรียนบ้านแม่แสะ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นที่ใส่ใจนักเรียนและจัดวิธีการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ทางสพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมที่จะดูแลและสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน ได้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาและให้มีความปลอดภัยทุกๆ คน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง