เว็บไซต์ในเครือ   :           

“SWCM Safety Zone and Education sandbox”ของโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พิธีเปิด “SWCM Safety Zone and Education sandbox” ณ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้กล่าวถึงความเป็นมาว่า เป็นการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถารการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนกลุ่มเปราะบาง ที่เรียนประจำและไปกลับ โดยการดูแลนักเรียนครูอย่างเคร่งครัด โดยการกักตัวนักเรียนก่อนเข้าหอพักเป็นเวลา 14 วันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และเสริมด้วยระบบ Bubble and Seal ให้ครูและบุคลากรอยู่ภายในโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง อีกทางโรงเรียนได้เข้าร่วมมาตรการ sandbox Safety Zone in school ระยะที่ 1 โดยสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site และ Online

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง