เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 2 กันยายน 2564 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ได้มอบเครื่องฟอกอากาศ
ให้กับโรงเรียนที่ประสบปัญหาสถานการณ์ฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อแสดงถึงมิตรภาพระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยที่มีมายาวนานกว่า 200 ปี และมีโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้รับการจัดสรรเครื่องฟอกอากาศดังกล่าว  จำนวน  4  โรงเรียน ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านทับเดื่อ ได้รับจัดสรร จำนวน  3  เครื่อง
2. โรงเรียนวัดแม่กะ ได้รับจัดสรร จำนวน  3  เครื่อง
3. โรงเรียนสบเปิงวิทยา ได้รับจัดสรร จำนวน  3  เครื่อง
4. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ ได้รับจัดสรร จำนวน  2  เครื่อง
ทั้งนี้ นายสุทธิชัย เดชสุวรรณ์นิธิ  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้เป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องฟอกอากาศ
จากกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  นำมามอบให้แก่โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน
วันที่ 3  กันยายน 2564  นางกิตติ์สินี  อุปพันธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วม
พิธีมอบเครื่องฟอกอากาศจากตัวแทนกงสกุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านทับเดื่อ อำเภอแม่แตง
วันที่ 6 กันยายน 2564  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนมอบเครื่องฟอกอากาศ
ให้กับโรงเรียนวัดแม่กะ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ และโรงเรียนสบเปิงวิทยา  ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง