เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม.2 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน2564

 

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน2564ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมตามโครงการ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นจิตอาสา พัฒนาเขตสุจริต" ประกอบด้วย - เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย -  กิจกรรมทางศาสนา -  กล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตสุจริต -  ร้องเพลงสดุดีจอมราชัน และ เพลงสรรเสริญพระบารมี – กิจกรรมแจ้งข่าวสารจากทุกกลุ่มภารกิจ – เสร็จพิธีแยกย้ายปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง