เว็บไซต์ในเครือ   :           

พิธีเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (ผู้ปฏิบัติงานหลัก)

 

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานมอบ  รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ผู้ปฏิบัติงานหลัก จำนวน 31 ราย ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง