เว็บไซต์ในเครือ   :           

การประชุมการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
วันที่ 14 ธันวาคม 2564  เวลา 9.30 น. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วย นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และคณะ  ได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร่วมกับสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยนางสาวกนกวรรณ ชูทาน รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์  และนายวิรัตน์ สมมิตร หัวหน้างานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง