เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยอ.กุณนิศา โนสุ, นายมงคล. พุทธัง รอง.ผอ.สพป.ชม.2, นายมนัส. สันพะเยา, นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ศึกษานิเทศก์, นางสุมิตรา กันธิยะ, นส.สุมาลี สมติ๊บ,นางอัญชลี อภัย และนางอัธยา บุญช่วย  ผู้รับผิดชอบโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 โดยเดินทางไปให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างใกล้ชิด สร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง.../// ภาพโดย คุณอัธยา, ศน.สัมฤทธิ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง