เว็บไซต์ในเครือ   :           

ในวันพฤหัสบดี  ที่ 24 ธันวาคม 2558 นายนิคม  ดาระดาษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนและ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ณ จังหวัดพิษณุโลก น้อมสักการะบูชาเจ้าแม่ทิพวัน กฤดากร ณ อยุธยา ต.จ. ณ เชียงใหม่ ที่ช่วยอำนวยอวยชัย ปกป้องคุ้มครอง ให้คณะครูและนักเรียนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันและกลับโดยสวัสดิภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง