เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 4 มกราคม 2559 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ตามโครงการ “คนเขต ๒ ร่วมใจทำความดีเพื่อในหลวง” ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ เริ่มในเวลา 07.30 น. ทำบุญตักบาตร 08.00 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตสุจริต ผู้อำนวยการเขตฯ กล่าวอวยพรปีใหม่และพูดคุยกับบุคลากร โครงการนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้แสดงออกถึงความรัก ความจงรักภักดี และปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์ และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลด้านปกป้องสถาบัน และสร้างความสมานฉันท์ รวมถึงโครงการสำนักงานเขตสุจริต

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง