เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 6 มกราคม 2559 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานพิธีทำบุญสำนักงานเขต พร้อมทั้งพิธีเปิดห้องประชุมพิฆเนศวรและห้องทำงานของผู้อำนวยการเขต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง