เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 11 มกราคม 2559 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้าว 1 พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการศึกษา พบปะเพื่อนครูและรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านสันปง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ //...ถ่ายภาพโดย นายชนะชล ชุ่มเชื้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง