เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 11 มกราคม 2559 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานมอบของช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ที่ประสบอัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ถ่ายภาพโดย นายชนะชล ชุ่มเชื้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง