เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 11 มกราคม 2559 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยนายปรีชา เชื้อชาติ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นประธานประกอบพิธีวันครู ของสมาคมวิชาชีพครูอำเภอพร้าว ณ ห้องประชุมสมาคมวิชาชีพครูอำเภอพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอพร้าว เข้าร่วมพิธีและกล่าวพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดยสมาคมวิชาชีพครูอำเภอพร้าว ประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายพร้าว 1-4,โรงเรียนพร้าววิทยาคม,ศูนย์การศึกษานอกระบบฯอ.พร้าว, โรงเรียนเอกชนและชมรมครูนอกประจำการอำเภอพร้าว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง