เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 9 ก.พ.59 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยมีนักเรียนโรงเรียนละ 2 คนและครู โรงเรียนละ 1คน จาก 110 โรงเรียน รวม 330 คน ในสังกัดสพป.ชม.2 ณ โรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ดำเนินงานโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง