เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินโครงการจักรายานพระราชทาน เพื่อมอบให้นักเรียนใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน สนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รับพระราชทานจักรยานให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน 44 คัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง