เว็บไซต์ในเครือ   :           

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านริมใต้  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชมรมผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  คณะครูนักเรียน จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้ไปสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานกิจกรรมเอนกประสงค์ของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ตัวหนอนที่แตกหักพื้นไม่เรียบอาจเป็นอันตรายแก่นักเรียนได้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆของโรงเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง