เว็บไซต์ในเครือ   :           

ในวันที่ 4 มีนาคม โรงเรียนบ้านริมใต้ นำโดย นายสายัณต์ กันธิยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางพัชรินทร์ เขตวัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินโครงการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านริมใต้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป จึงขอขอบคุณที่ได้ให้เกียรติโรงเรียนบ้านริมใต้เป็นอย่างยิ่ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง