เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริต เขตนำร่อง สพม.32 (บุรีรัมย์)โดย นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่มงาน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมต้อนรับ บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนสู่การเป็นสำนักงานเขตสุตจริต พร้อมให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32 (บุรีรัมย์) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง