เว็บไซต์ในเครือ   :             

วันที่ 19 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจาก ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และคณะผู้บริหาร โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสำนักงานเขตฯ และผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 5 อำเภอมาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุนกสนาน หลังจากเสร็จพิธีรดน้ำดำหัวแล้ว ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันจากกลุ่มเครือข่ายอำเภอต่างๆ สถานศึกษาเอกชน กลุ่มงานภายใน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ แสดงความกตัญญูกตเวที สืบสานประเพณี และสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในหมู่คณะ

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
613
เมื่อวานนี้
271
เดือนนี้
13,652
เดือนที่แล้ว
13,596
ปีนี้
42,537
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง