เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 08.15 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ดำเนินกิจกรรมปฏิญาณตนเขตสุจริต ณ ลานพิธีหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  โดย ดร.รตนภูมิ โนสุ ผูอนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกำษาเชียงใหม่เขต 2 มอบหมายนายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประกอบพิธีทางศาสนา และถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต

หลังจากเสร็จพิธี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงบานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ได้พบปะแจ้งข้อราชการและุใหไ้กำลังใจในในการทำงาน ต่อบุคลากร พนักงานลูกจ้างทุกคน  ในการดำเนินการครั้งนี้กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่ม ICT เป็นเจ้าภาพจัด

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ได้มีการกำหนดการมีเจ้าภาพเพื่อการมีส่วนร่วมทุกกลุ่มภารกิจ

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
194
เมื่อวานนี้
557
เดือนนี้
10,932
เดือนที่แล้ว
14,134
ปีนี้
25,066
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง