เว็บไซต์ในเครือ   :             

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรหมุนเวียนให้นักเรียนชั้นป.1-6 ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่เป็น พุทธศาสนิกชนที่ดี และเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
129
เมื่อวานนี้
190
เดือนนี้
4,873
เดือนที่แล้ว
19,448
ปีนี้
125,408
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง