เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่เขต 2 พร้อมใจกันประกอบพิธีรวมพลังแห่งความภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานกิจกรรม สพป.เชียงใหม่เขต 2  ต่อจากนั้น นายไพศาล เขื่อนเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ นำคณะ ปลุกต้นไม้ของพ่อ คือต้น“ราชพฤกษ์”ทิศใต้้บริเวณด้านซ้ายประตูทางออกด้านข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 และนำข้าราชการทำบุญ ฝึกปฏิบัติธรรม นำสมาธิ ภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลโดยได้รับเมตตาจากพระมหาช่วงฯ  และพระเถรานุเถระในอำเภอแม่ริม พร้อมกับการร่วมกันตั้งสัจจะอธษฐานลงในกระดานความดี  ภาคบ่าย ทำกิจกรรม 5 ส.บริเวณสำนักงาน กลุ่มภารกิจของตนเอง 

สำหรับต้นไม้ของพ่อ “ราชพฤกษ์” เป็นต้นไม้ประจำชาติถือเป็นไม้มงคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย มีสีเหลืองเป็นพวงระย้าเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา และนอกจากนี้ สีเหลืองยังเป็นสีประจำวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง