เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา จัดงานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558  และพิธีทำบุญอาคารเรียนและห้องสมุด โดยจัดจัดมีการแห่ขบวนรางวัล โดยมีนายชุมพร แสงมณี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ได้รับเกียรติ อ่านประกาศเกียรติคุณบัตรโรงเรียนพระราชทาน   โอกาสเดียวกันนี้ คุณแม่จันทร์สม กีฬาแปง มารดาของนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบปัจจัยทำบุญงานเปิดป้ายอาคารเรียน อาคารห้องสมุด  โดยมีนายสมนึก ริยะกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ นายชาญชัย กีฬาแปง ในนามของศิษย์เก่า ได้แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นศิษย์เก่า เสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหารกลางวันและชมนิทรรศการของโรงเรียนพร้อมด้วยการแสดงบนเวทีของนักเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง