เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านริมใต้ร่วมพิธีถวายสักการะพระอนุเสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี นำโดยรองผู้อำนวยการจินห์จุฑา ตากองแก้ว  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานร่วมวางพวงมาลา ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง