เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559  โรงเรียนบ้านหลักปัน  นำโดย นายประเวทย์  สันยาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จำนวน 25 คน ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  เสริมสร้่างสมรรถภาพร่างกาย จิตใจร่าเริงผ่องใส  โดยเต้นประกอบเพลง T25

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง