เว็บไซต์ในเครือ   :           

 เมื่อวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559  โรงเรียนบ้านหลักปัน จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำสัปดาห์  เป็นสัปดาห์ที่ 3 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จิตใจผ่องใส  โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมออกกำลังกาย ทั้งหมด 25 คน 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง