เว็บไซต์ในเครือ   :             

เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านริมใต้  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านชะวึก  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต ๑  โดยได้เยี่ยมชมและขอศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ด้านการจัดกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  สถานศึกษาพอเพียง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนธนาคาร  และกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐  น.

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
140
เมื่อวานนี้
286
เดือนนี้
6,164
เดือนที่แล้ว
19,448
ปีนี้
126,699
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง