เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านริมใต้  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านชะวึก  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต ๑  โดยได้เยี่ยมชมและขอศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ด้านการจัดกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  สถานศึกษาพอเพียง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนธนาคาร  และกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐  น.

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
113
เมื่อวานนี้
442
เดือนนี้
2,455
เดือนที่แล้ว
12,748
ปีนี้
29,337
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง