เว็บไซต์ในเครือ   :             

 รูปแบบรายงาน

การจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์

ประจำเดือน มกราคม 2560

   โรงเรียนบ้านหนองปลามัน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สรุปได้ ดังนี้

 

กิจกรรมที่ 1. การจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  -                         

มหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมที่ 2.จัดพิธีถวายความอาลัย ร่วมกับชุมชน และส่วนราชการ

          กิจกรรมที่ 3.การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัย

กิจกรรมที่ 4.ประดับผ้า  ดำ  ขาว  บริเวณรั้วประตูโรงเรียน และทางเข้าโรงเรียน

กิจกรรมที่ 5.จัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และคำสอนของพ่อ

          กิจกรรมที่ 6.แต่งกายไว้ทุกข์

                                                                                                            ผู้รายงาน สมร เทียมศิลป์

(นางสมร  เทียมศิลป์)

     ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
209
เมื่อวานนี้
239
เดือนนี้
12,550
เดือนที่แล้ว
15,937
ปีนี้
158,132
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง