เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนบ้านหลวง จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พ.ศ.2560  โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับนักเรียนเนื่องในวันมาฆบูชา และเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองร่วมเข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนที่วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล  บ้านหลวง  ตำบลโหล่งขอด  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง